Amref Flying Doctors

Voor de eerste editie van de Airport Night Run is Amref Flying Doctors het goede doel. Amref Flying Doctors is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika. Zij werken aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen. Omdat ze vinden dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan de armoede.

Amref is van oorsprong een Afrikaanse organisatie en vrijwel al medewerkers zijn Afrikaans. En dat bepaalt mede de aanpak: zij gaan uit van de behoeften, maar vooral van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. Als Amref in Nederland zetten zij zich vooral in voor de gezondheid van jonge vrouwen in Afrika. Zodat jonge vrouwen de gezondheid en de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Op eigen kracht. Een gezonde moeder kan beter zorgen voor haar kinderen, kan zelf in haar levensonderhoud voorzien en kan een bijdrage leveren aan de gemeenschap waarvan zij deel uitmaakt. Amref in Nederland werft fondsen, ziet toe op een goede besteding van die fondsen en zorgt voor aandacht bij publiek en politiek. Amref Flying Doctors is een CBF Erkend goed doel, is ISO-gecertificeerd en aangemerkt als ANBI.

www.amref.nl